Osrodek sportu i rekreacji

Osrodek sportu i rekreacji

Osrodek sportu i rekreacji

Czym jest ośrodek sportu i rekreacji? Jest to placówka, która ma charakter usługowy i która zajmuje się promocją kultury fizycznej. Opiera się na rekreacji, kulturze fizycznej oraz jej aktywowaniu wśród mieszkańców konkretnej miejscowości, na terenie jakiej występuje określony podmiot. I tak warto wiedzieć, że celem obiektu sportowego tego typu jest przeprowadzanie rozmaitych zawodów sportowych, umożliwienie ćwiczenia i realizacji treningów.

To jest także miejsce idealne do prowadzenia sekcji sportowych. Warto także pamiętać, że ośrodek cechuje się otwartością dla mieszkańców wszelkiego typu, w zasadzie bez większych ograniczeń. Chodzi o to, że równie dobrze z takiej placówki mogą skorzystać zarówno mieszkańcy, którzy są kompletnymi laikami w dziedzinie dyscyplin sportowych, jak również i profesjonaliści sportowi z provident - pożyczka danego regionu. To jest równoznaczne z tym, żeby tej kategorii ośrodki stanowiły miejsce udostępniane publicznie do ćwiczeń i szerzenia aktywności fizycznej na większą skalę.

Z reguły wstęp do takich obiektów jak skrótowo nazywany OSiR jest albo za symboliczne parę złotych, albo niekiedy nawet dl pewnych grup społecznych darmowo. Musimy wiedzieć, że ten rodzaj ośrodków stano jednostki utrzymywane z zakresu puli finansowej wydzielanej na tenże cel przez samorząd terytorialny. Często pieniędzmi przeznaczanymi na tę formę rozwoju kultury fizycznej są darowizny od sponsorów. Wielokrotnie udaje się miejscowościom pozyskać na tenże cel subwencje Unii Europejskiej. Można mówić natomiast w obrębie tychże placówek o bardzo szerokim zróżnicowaniu w zakresie nazewnictwa. Jest to SOSiR, MOSiR, POSiR oraz wiele innych. Warto pamiętać również o tym, że to charakterystyczna działalność gospodarcza, w ramach której prowadzone są też specjalne szkółki z wielorakich sekcji.

Niekiedy to właśnie zespoły sportowców czy też szkółki prywatne czy amatorskie wynajmują tam swoje miejsca.


- autor artykułu